Your webbrowser is outdated and no longer supported by Microsoft Windows. Please update to a newer browser by downloading one of these free alternatives.
Produktionen av livsmedel står för nästan en fjärdedel av världens utsläpp av växthusgaser. Genom att minska intaget av animaliska produkter och välja mer mat från växtriket, till exempel att använda Becel på mackan, kan man stödja mer hållbar livsmedelsproduktion och bidra till att minska utsläppen.

I en livscykelanalys som jämför bland annat Becel Lätt Omega 3 med smör och smörblandade produkter ser man att Becel, som är ett oljebaserat matfett, är att föredra ur klimatsynpunkt. Livscykelanalysen, som leddes och granskades av oberoende experter, undersökte den klimatpåverkan som uppstår under en produkts hela ”liv” – från råvara fram till att förpackningen slängs i soporna.

Som bilden nedan visar är den stora skillnaden i klimatpåverkan om man jämför vegetabiliskt margarin och animaliskt smör att margarin innehåller mindre eller ingen mjölk. Kor äter foder, vilket upptar stor odlingsyta, innebär det att mindre odlingsyta går åt vid produktion av livsmedel utan mjölk. Dessutom släpper kor ut växthusgasen metan.

Infographic Becel

Så här kan klimatpåverkan illustreras när man jämför tillverkning av smör och margarin.

Den stora skillnaden är att margarin innehåller mindre eller ingen mjölk. Kor äter foder, vilket upptar stor odlingsyta, innebär det att mindre odlingsyta går åt vid produktion av livsmedel utan mjölk. Dessutom släpper kor ut växthusgasen metan.

Byt därför ut animaliskt fett såsom smör och smörblandade matfetter till mer vegetabiliska oljor och oljebaserade matfetter, till exempel Becel. Att ersätta mättat fett i kosten med omättat fett, som till exempel omega-3 (alfa-linolensyra) och omega-6 (linolsyra), bidrar till att bibehålla normala kolesterolvärden i blodet.

På så sätt gör du ett nyttigt byte av fettkvalitet från mättat till mer omättat fett och tar även ett viktigt steg för klimatet. Ät Becel som en del av en hälsosam livsstil och varierad